• slider image
  • slider image
  • slider image
:::

使用Chrome瀏覽器若顯示 Error loading player: No playable sources found
請至右上角設定->進階->隱私權和安全性->內容設定->Flash
在允許的項目中新增網址http://english.djps.kh.edu.tw
共 60 則影片
0 個子分類
共 22 則影片
0 個子分類
共 47 則影片
0 個子分類
共 48 則影片
0 個子分類
共 23 則影片
0 個子分類
共 71 則影片
0 個子分類
共 17 則影片
0 個子分類
共 20 則影片
0 個子分類
共 35 則影片
0 個子分類
共 34 則影片
0 個子分類
共 4 則影片
0 個子分類
共 12 則影片
0 個子分類
共 15 則影片
0 個子分類
共 3 則影片
2 個子分類
共 13 則影片
2 個子分類
共 3 則影片
1 個子分類
:::

會員登入

線上使用者

12人線上 (6人在瀏覽影音播放)

會員: 0

訪客: 12

更多…

圖片跑馬燈

107.09.15新進教師研習_180918_0066.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0066.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0068.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0068.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0069.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0069.jpg
63855.jpg
63855.jpg
63856.jpg
63856.jpg
63858.jpg
63858.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0058.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0058.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0059.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0059.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0060.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0060.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0061.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0061.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0062.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0062.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0053.jpg
107.09.15新進教師研習_180918_0053.jpg